โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
เลขที่ 8 หมู่ที่ 8   แขวงลำต้อยติ่ง  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่